Løs hud

Ved tiden opplever så og si de fleste løsere hud, volumbehandling med filler gjerne i kombinasjon med laser kan løfte og gi tilbake volum