Kjevelinje

For en mer definert kjevelinje, eller løft kan vi behandle dette området filler.