Kinn og Kinnbein

Ved å bruke filler kan vi tilbakeføre tapt volum, gi med definert kinnben og et løft til ansiktet