Alopecia Areata

Flekkvis håravfall som kommer plutselig, kan være en sykdom som kalles Alopecia areata og rammer 1 % av befolkningen i alle aldre, men som oftest hos unge mennesker.