Alopecia

Alopecia areata betyr flekkvis hårtap. Hvorfor noen opplever dette er fremdeles usikkert, men vi tror at dette er forårsaket av en autoimmun sykdom. Det rammer både menn og kvinner, ofte kommer håret tilbake etter 1 til et halvt år hos 50% av de som blir rammet, mens hos andre som vil det vedvare.