Sammenligning av Diodelaser og IPL for hårfjerning

Det har blitt nesten ett allment kjent begrep om at IPL laser er det beste til alt, men stemmer virkelig dette?

Hva betyr IPL?

IPL er en forkortelse for Intens Pulserende Lys, ett lys som er bygget opp av forskjellige bølgelengder av lys, et lys som beveger seg i en ujevn spredning som ett vanlig lampelys. Med andre ord IPL laser er ikke en laser selv om de fleste selger det til kunden som en laser behandling.
Ved å bruke IPL til hårfjerning vil ikke lyset klare å penetrere dypt nok i huden. Hårsekkene som ligger dypere i huden vil ikke bli behandlet, noe som igjen fører til en dårligere ønsket effekt.

Hva betyr LASER?

Laser er en forkortelse for light amplification by stimulated emitted radiation. Med andre ord kaller vi dette en lysforsterkning av stimulert utsendt stråling.
Dette kan forklares enkelt som at ved bruk av laser blir strålingen synkronisert til en spesifikk bølgelengde for å oppnå maksimal effekt.

IPL Systemene

Det finnes mange forskjellige IPL systemer på markedet i dag – disse systemene blitt meget populære på markedet på grunn av den laver innkjøpsprisen for klinikken og muligheten til bruk av forskjellige behandlinger ved å bruke kun en maskin.
Nå er det slik at IPL maskinene har blitt bedre med årene, men du skal være sikker på at din behandler har lang kompetanse og kjenner maskinen godt for å kunne oppnå ett godt og sikkert restultat.
Det finnes flere kliniske undersøkelser der Diodelaser, Ruby og Alexandrite kommer best ut i test der du vil trenge færre behandlinger for å oppnå ett langvarig resultat enn ved bruk av IPL.

Nye Kompetansekrav for behandlere av Laser/IPL

IPL er ikke klassifisert som en Laser og har derfor tidligere ikke vært under samme strålevern som Laser utstyr. Dette ble imidlertid forandret januar 2011. Da ble den nye strålevernforskriften vedtatt og lyder som følgende:

“Kompetansekrav – bruk av laser klasse 3B og 4, IPL og ande sterke ikke-ioniserende kilder
Forskriften presiserer at laser klasse 3B og 4, IPL og andre sterke ikke-ioniserende kilder skal betjenes av helsepersonell for all bruk på mennesker som er tilsiktet, enten det er medisinsk og kosmetisk formål”

Dette betyr for deg som kunde en mer sikker behandling da det kun er, autorisert helsepersonell med relevant erfaring som kan bruke disse maskinene. Det skal også være en ansvarlig lege på behandlingstedet, eller han/hun skal ha mulighet til å være på klinikken innen 1 time ved uforutsette hendelser.

Så hva er egentlig forskjellen for deg som kunde?

Den største forskjellen du som kunde vil oppleve, er at du vil trenge mange flere behandlinger med IPL (6-10 behandlinger) enn med Diodelaser (3-5 behandlinger) for å oppnå ønsket resultat. Den totale prisen, ferdig behandlet, vil derfor være betraktelig billigere visst du velger hårfjerning med diodelaser som din behandlingsform.

Fordeler med IPL

 • IPL utstyr for hårfjerning er billig, så investeringen for klinikkene blir minimale.(Koster gjerne en tiendedel av hva en diodelaser gjør)
 • IPL er en teknologi som er veldig bra til andre behandlingsformer.

Hva er negativt med IPL

 • Større fare for brannskader i huden.
 • Mer smertefull behandling for kunden, siden de fleste IPL ikke har innebygget kjøling
 • Mindre effektiv, kunden vil trenge flere behandlinger enn ved bruk av en diodelaser pga det bredespektet lyset som blir levert ved IPL.
 • Kan ikke behandle mørkere hudtyper da dette gir en stor fare for pigmenterings forandring og brannskader i huden.
 • Kan ikke behandle lyse/grå hår (dette gjelder også for Diodelaser)
 • Pasientene trenger ofte mange flere behandlinger med IPL for å oppnå ønsket resultat.

Fordeler med Lightsheer Diodelaser

 • Lightsheer diodelaser opererer med en optimal bølgelengde til hårfjerning som igjen gjør at laserstrålen vil nå ned til dypere hår røtter. Dette betyr at diodelaser kan ødelegge hårrøttene der IPL kun får hårene til å falle ut.
 • Ved å bruke Lightsheer diodelaser til hårfjerning betyr dette for kunden mindre behandlinger og igjen en lavere kostnad for kunden enn ved bruk av IPL.
 • Lightsheer diodelaser er laget kun for å fjerne uønsket hår.
 • På grunn av den eksakte bølgelengden er laser lyset optimal.
 • Rask levering av ´´skudd´´ (raskere behandling og mindre smerte)
 • Innebygget kjøling som gjør behandlingen mer behagelig.
 • Færre behandlinger, normalt 3-5 motsetning til IPL 6-10.
 • Kan behandle mørke hudtyper.

Hva er negativt med Diodelaser

 • Diodelasere er dyre i innkjøp for klinikkene.
 • Hyppigere serviceinterval på utstyret.
 • Høy kostnad for service på utstyret.
 • Mange klinikker selger IPL behandlinger som om dette er en laser behandling.
 • Etter å ha lest dette håper vi du har fått en bedre forståelse av forskjellen på IPL og laser og kan lettere bestemme deg for hvilken behandling du ønsker å velge.